Wild Bunch

Wild Bunch ammunta, lyhyt esittely

Johdanto

CAS-touhun ohella SASS on kirjannut viralliset säännöt lajille nimeltä Wild Bunch. Suomessa Wild Bunch kisoja on järjestetty aiemmin Lahden SPOL-killan toimesta vuodesta 2006, ja COWS:n toimesta vuodesta 2007. Nykyisin Wild Bunchia ammutaan vuosittain Pancho Villa Shootout -kisassa ja CAS SM kisojen yhteydessä, sekä satunnaisesti muulloinkin.

COWSin Wild bunch kisoissa noudatetaan SASS:n sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan SASS:n sivuilta Wild Bunch osiosta Rules linkistä .

Alla on esitelty sääntöjä lyhyesti, mutta kilpailutoimintaan osallistumista varten on hyvä tutustua koko sääntövihkoon. Vaikka Wild Bunch ammunta jossain määrin muistuttaa CAS-ammuntaa, kyse on erillisestä kolmen aseen toiminta-ammuntalajista. Wild Bunch ei siis ole CAS-ammuntaa 1911-pistoolilla.

Lajin kuvaus

Mistä Wild Bunch sivulajissa sitten on kyse? Wild Bunch laji pohjautuu normaaliin CAS:iin perusajatuksen ja sääntöjen lähtökohtien puolesta, erona että varusteina käytetään 1911-mallin pistoolia sekä 1897-mallin pumppuhaulikkoa. Pumppuhaulikkona voi myös käyttää (v 2013 alkaen) Winchester Model 12 mallia. Kiväärinä käytetään CAS-sääntöjä vastaavaa vipu- tai pumppulukkoista kivääriä (väh .40 kaliberinen).

Kisassa suoritettavat tehtävät ovat samankaltaisia kuin CAS-kisoissakin. Pistelaskukin tapahtuu samalla periaatteella.

Vaatetuksen osalta pätevät samankaltaiset säännöt kuin CAS-kilpailussakin, eli 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun lännenasu. Wild Bunchissa, kuten CAS:ssa yleensäkin, vaatetus on yksi olennainen osa, joka antaa tälle kilpailumuodolle oman säväyksen. Erityisesti soveltuvaksi asuksi mainitaan 1900-1916 US military pukeutuminen. Toinen vaihtoehto on Wild Bunch elokuvan päähahmojen vaatetus, tai mexican-tyyppinen vaatetus. Ja toki normaalissa CAS-kisavarustuksessa voi osallistua Wild Bunch lajin kisoihin.

Luokkajako

Lajissa on kaksi luokkaa: Traditional sekä Modern. Luokkajako on lähinnä käytetyn pistoolin, sekä pistoolin ampumatyylin mukainen. Traditional luokassa ammutaan pistooliosuus yhden käden otteella, modern luokassa kahden käden ote on sallittu. Toki traditional luokassakin saa aseen lipastuksessa, virittämissä ja häiriönpoistossa käyttää tukikättä.

Traditional luokan pistooli pitää olla melko lähellä alkuperäistä 1911 tai 1911A1 pistoolia. Modern luokassa sallitaan tietyt uudempaa perua olevat modifikaatiot jotka erikseen on säännöissä mainittu, kuten esim säädettävät tähtäimet. Luokkien vaatimuksia pistooleille on alla summeerattu, mutta löytyvät yksityiskohtaisesti säännöistä.

Pistoolit yleistä

CAS ammunnan revolverien sijasta Wild Bunch kisoissa käytetään yhtä single stack Colt 1911-mallin pistoolia kaliberissa .45ACP. Lajiin käyvät sekä alkuperäiset että kopio-aseet. Käytetyt patruunat tulee omata power factor vähintään 150. Power factor lasketaan kaavalla luodin massa graineina x lähtönopeus jalkasekunteina jaettuna 1000. Patruunat tulee olla ladattu lyijyluodeilla, eli vaippaluodit tai pinnoitetut luodit eivät ole sallittu, pl. moly- ja polymeeripinnoitteet. Minimi luodin paino on 180 grainia (11.66 grammaa), ja maksimi luodin lähtönopeus on 1000 jalkaa/s. Lippaat pitää olla vakiopituiset (max 8 patruunan) eikä niissä saa olla pohjanjatkeita (“padeja”).

Traditional luokan pistooli

Mahdollisimman alkuperäinen 1911 tai 1911A1 mukainen pistooli jossa kiinteät tähtäimet. Pistoolin viimeistely saa olla sinistetty, ruostumaton tai perinteiseen tapaan fosfatoitu (parkerized). Kahvat pitää olla “GI-tyyliset” joko puiset tai
muoviset. Myös muut luonnonmateriaalit on sallittu mutta kahvat eivät saa olla kumia. Piipunpituus pitää olla viisi tuumaa. Luistin karhennus saa olla vain luistin takaosassa. Muut pistoolin hallintalaitteet (varmistin, kahvavarmistin, luistin- ja lippaanvapautin) pitää olla vakiot “Mil-spec” tyyppiset. Sisäisiä, ulkoa katsottuna näkymättömiä parannuksia pistoolin toimintaan saa tehdä. Varmistimen ja kahvavarmistimen tulee olla toimivia.

Modern luokan pistooli

Modernissa luokassa sallitaan joitain myöhemmän ajan parannuksia pistooliin. Aseen pinnoite on vapaa. Piipunpituus pitää olla viisi tuumaa. Säädettävät tähtäimet on sallittu, ja tähtäinten väritys on vapaa. Optiset tähtäimet on kuitenkin kielletty. Kahvat pitää olla puiset, muoviset tai muusta luonnonmateriaalista. Kahvojen pitää olla perinteisen tyyliset, ei tarkkuusammunta kahvoja, tai kahvan eturakenteen kiertäviä kahvoja. Luistin karhennus saa olla myös edessä. Kahvavarmistin saa olla “beavertail” tyyppinen. Hallintalaitteet (varmistin, lippaanvapautin) saa olla suurennetut, mutteivät ylisuuret. Lipassolat saa olla avarrettuja, mutta eivät ylikokoisia, pidennettyjä tai suppiloituja (“Magwell”). Varmistimen ja kahvavarmistimen tulee olla toimivia.

Tarkemmat listat sallituista parannuksista löytyy Wild Bunch Shooters Handbookista. Muut kuin ko säännöstössä mainitut muutokset eivät ole sallittuja.

Haulikko

Haulikkona käytetään mitä tahansa Winchester 1897 mallista pumppuhaulikkoa, alkuperäisenä tai replikana. Lisäksi käyvät IAC ´93/´97 repro pumppuhaulikot (ei kuitenkaan alkuperäiset Winchester 1893 haulikot) sekä Winchester model ‘12 haulikko (katso tarkkemmat turvaohjeet). Haulien tulee olla maksimissa koon 6 lyijyhauleja (2,77mm).

Kivääri

Kiväärin pitää olla CAS sääntöjä vastaava pistoolikaliberinen
putkimakasiininen ulkoisella iskurilla varustettu vipu- tai pumppulukkoinen kivääri. Lipassyöttöiset kiväärit eivät ole sallittu. Kaliberi pitää olla vähintään .40. Luodin on oltava lyijyä ja vähintään 180 grainin painoinen ja latauksen power factor pitää olla vähintään 150, laskettuna kuten pistoolin kohdalla kuvattu. Maksimi luodin lähtönopeus on 1400 jalkaa/s

Ratatoimininta pistoolin osalta

Koska käytetty käsiase toimintatyypiltään eroa CAS kisojen
revolvereista, käydään alla hieman tarkemmin läpi ratatoimintaa pistoolin osalta.

Pistooliin asennetaan täytetty lipas latauspöydällä. Luistia EI vedetä taakse vaan latauspöydältä lähdettäessä luistin on oltava edessä tyhjän patruunapesän päällä, ja iskurin alhaalla.

Lippaat lipastetaan enintään viidellä patruunalla. Lippaita saa olla suorituksessa mukana ylimääräisiä, niitä voi tarvita esim
toimintahäiriötilanteiden varalta. Lippaita onkin hyvä varata vähintään 6-8 kisatoimintaa varten. Lippaat saa tiputtaa maahan tehtävän aikana.

Pistooli viritetään suorituksen aikana kellon käydessä stagekuvauksen mukaisesti pistooliammuntapaikalla. Kun patruuna on vedetty pesään, pitää ampuja olla paikallaan, ns “koripallosäännön” mukaisesti, eli tukijalan varassa saa kurottaa muttei ottaa askelia.

Lippaanvaihdot pitää tapahtua luisti taakse lukittuna. Lippaanvaihdon aikana patruunapesä on oltava tyhjä. Taktiset lippaanvaihdot on siis kielletty, eli lippaan viisi patruuna ammutaan kaikki ja lippaan saa vaihtaa vasta kun se on tyhjä, luistin ollessa takana. Poikkeuksena tästä on häiriönpoistotilanne, jonka turvallisen suorittamisen (lipas irroitetaan) jälkeen lippaanvaihdon saa myös suorittaa jotta ammuntaa voidaan jatkaa loppuun asti.

Pistoolia ei saa ladata lisäämällä yksittäistä ammusta suoraan pesään, mutta ammuksia voi lisätä lippaisiin tehtävän aikana.

Lippaanvaihdon saa suorittaa ampujan ollessa liikkeessä, kunhan sormi on liipasinkaaren ulkopuolella ja pistoolin luisti on lukittu taka-asentoon ampuma-paikalle astumiseen asti.

Pistooli kädessä saa liikkua jos luisti on edessä tyhjän patruunapesän päällä (käytännössä siis ennen ammuntaa), tai jos luisti on lukittuna taka-asentoon ja sormi on poissa liipasinkaaren sisältä.

Pistooliosuuden jälkeen, pistooli asetetaan stagella turvalliselle paikalle luisti takana, ellei pistooli ole viimeinen stagella käytetty ase. Pistoolia ei siis saa koteloida (SDQ)! Käsistä laskettaessa pistoolissa saa olla tyhjä lipas paikallaan. Stagesuunnittelussa tulisi siis ottaa huomioon että tällainen paikka löytyy stagelta, ja tarvittaessa stagekuvauksessa tähdentää mihin pistooli sijoitetaan. Eli pistoolia ei tehdä suorituksen aikana turvalliseksi ja koteloida vaan se asetetaan tyhjäksi ammuttuna turvalliselle paikalle stagella ja ammuntaa jatketaan seuraavalla aseella.

Mikäli pistooli tulee ladatuksi väärään aikaan tai väärässä paikassa tehtävän aikana, lipas voidaan irroittaa ja ammus poistaa pesästä ilman rangaistusta. Tällöinkään asetta ei kuitenkaan saa koteloida vaan se jätetään tarvittaessa turvallisesti radalle ja noudetaan kun sitä myöhemmin tarvitaan.

Ammunnan loputtua pistooli tehdään turvalliseksi (lipas irti, luisti taakse ellei ole jo) ja näytetään tyhjänä toimitsijalle (timer operator tai spotteri). Kun toimitsija on tarkastanut ja hyväksynyt tyhjän aseen, luisti päästetään hänen käskystään eteen, iskuri lasketaan liipaisimesta laukaisemalla ja pistooli koteloidaan ilman lipasta. Purkupöydällä pistooli pidetään koteloituna.

Ratatoiminta kiväärin osalta

Kiväärin osalta voidaan todeta että toiminta on kuin CAS-kilpailussa. Eli kivääri ladataan latauspöydällä tehtäväkuvauksen mukaisella määrällä patruunoita, laitetaan stagelle turvallisesti osoitettuun paikkaan, ja näytetään tyhjänä purkupöydällä valvojalle.

Ratatoiminta haulikon osalta

Haulikko ladataan (ellei tehtävänkuvaus muuta määrää) maalien lukumäärän mukaisella patruunamäärällä latauspöydällä. Alkutilanteessa haulikon makasiinissa on siis patruunat, luisti ja iskuri edessä ja patruunapesä tyhjä. Tarvittavat lisäpatruunat pitää poimia taskusta, vyöstä tms paikasta, kuten CAS-kilpailussakin. Ladatussa haulikossa, lukko pitää
olla edessä tyhjän patruunapesän päällä. Tyhjä haulikko laitetaan stagelle lukko auki. Purkupöydällä haulikon tyhjyys todetaan valvojan silmien alla.

Kotelot ja muut varusteet

Koteloiden ja patruunoiden säilömisen osalta pätevät samanlaiset vaatimukset kuin CAS main match kisassa. Kotelot tulee olla nahkaiset tai kankaiset, muoviset kotelot eivät ole sallittuja. Pistoolikotelon osalta, kotelon tulee peittää koko piippu ja luisti piipunpäästä hylsyaukkoon asti. Jos pistoolikotelossa on läppä, saa läppä olla auki suorituksen aikana. Ristiveto- tai kainalokotelot eivät ole sallittuja. Lipastaskut tulee sijaita toisella puolella kehoa suhteessa pistoolikoteloon ja ne tulee olla pystysuuntaiset eivätkä
saa osoittaa ulospäin kehosta. Lippaasta vähintään kaksi tuumaa pitää olla peitettynä lipaskotelossa.

Patruunat

Sekä pistoolin että kivärin patruunat pitää täyttää powerfactor
vähintään 150. Luodinpaino on oltava vähintään 180 grainia. Maksimilähtönopeus pistoolipatruunoille on 1000 jalkaa
sekunnissa, ja kiväärille 1400 jalkaa sekunnissa. Luotien on oltava lyijyisiä, vaippa- tai pinnoitetut luodit eivät ole sallittuja. Haulikonpatruunoiden haulien on oltava lyijyisiä ja niiden koko on oltava enintään 6 (eli 2.77 mm).

Pisteytys

Suorituksen tulos on suoritusaika lisättynä
rangaistuksilla. Rangaistukset lasketaan kuten CAS-kisoissa. Kisan tulokset voidaan laskea joko sijoituspohjaisesti tai aikapohjaisesti.

Yhteenveto

Kuten CAS kisoissa, pääpaino kaikessa toiminnassa on
turvallisuus. CAS-kilpailujen turvasäännöt pätevät myös Wild Bunch
sivulajissa, joten mitään varsinaista uutta ei tarvitse oppia siltä saralta. Tietenkin 1911:n käsittely ja stageaminen ammunnan jälkeen eroaa revolverien käsittelystä CAS-kilpailussa.

(Muokattu Cold Hand Leon alkuperäisestä tekstistä)