Smith & Wesson Schofield ja Russian

Vuoden 1870 tienoilla majuri George W. Schofield kuuli Smith & Wessonin uudesta revolverista. Kyseessä oli tehtaan malli numero 3. Schofield kirjoitti Smith & Wessonille tilaten yhden aseen ja mainiten samalla kiinnostuksestaan toimia yhtiön edustajana läntisessä Kansasissa ja Coloradossa. Smith & Wesson tarttui tilaisuuteen, koska näki, että armeijan edustajan kanssa toimiminen voisi edesauttaa aseiden myymisessä armeijalle.

Majuri Schofieldille lähetettiin yksi ensimmäisistä malli kolmosista ja 500 patruunaa tutustumista varten. Schofieldista tehtiin samalla Smith & Wessonin jälleenmyyjä siinä toivossa, että armeija laajemminkin kiinnostuisi uudesta aseesta. Schofield piti revolverista, mutta kokeneena ratsuväen sotilaana löysi siitä myös parantamisen varaa. Smith & Wesson otti vaarin majurin parannusehdotuksista ja kehitteli asetta eteenpäin. Uusi malli alettiin pian tuntea Smith & Wesson Schofieldina. Ehkä merkityksellisin parannus oli aseen avaavan vivun siirtäminen piipusta runkoon. Tämä mahdollisti ratsusotilaalle helpomman aseen käsittelyn, koska ase voitiin nyt avata yhdellä kädellä.

Vaikka Yhdysvaltain hallitus valitsikin palvelusaseekseen Coltin Single Action Armyn, onnistui Smith & Wesson Schofield-mallillaan vakuuttamaan armeijan edustajat palvelusaseen uudelleen arvioinnin tarpeellisuudesta. Koska Schofieldin mekanismi mahdollisti kaikkien ammuttujen hylsyjen poistamisen aseesta yhdellä ranneliikkeellä ja uudelleen lataamisen aseeseen katsomatta, tuntui ase ylivoimaiselta Coltin revolveriin verrattuna. Yhdysvaltain armeija tilasikin 3000 Schofieldia, mutta vaati, että asiden oli oltava kaliiberissa .45 Colt, jotta samaa patruunaa voitiin käyttää sekä Schofieldissa, että Coltin SAA:ssa.

Schofieldin väljyydeksi tuli .45, mutta ei .45 Colt vaan tehtaan oma .45 Smith & Wesson. Patruuna oli hiukan lyhyempi kuin Coltin neljävitonen. Tässä Smith & Wesson teki kohtalokkaan virheen. Lyhyemmän rullansa ansiosta Schofield pystyi käyttämään ainoastaan omaa .45 S & W-patruunaansa, kun taas Coltin Single Action Army huoli sekä Coltin, että Smith & Wessonin neljävitoset. Tämä patruunaongelma pudotti Schofieldin armeijan palvelusaseiden listalta. Viimeiset Schofieldit tehtiin vuonna 1878 ja niiden kokonaistuotanto käsittää 8969 asetta.

Ehkä herrat Smith ja Wesson eivät olleet ajatelleet loppuun saakka malli kolmostaan, sillä aivan kuten majuri Schofieldilla oli aseeseen parannusehdotuksia, niin oli myös venäläisellä kapteeni Kasavery Ordinetzilla.

Venäjän tilattua 20 000 kappaletta malli kolmosta varta vasten suunnitellussa kaliiberissa .44 S & W Russian, Ordinetz esitti, että aseen kahvan mallia tulisi muuttaa. Hänen näkemyksensä mukaan laukauksen rekyyli nosti ikävästi aseen piippua ylöspäin ampujan menettäessä näin otettaan kahvasta. Runkoon kahvan yläosaan piti tehdä uloke, joka aikaansai sen, että ote kahvasta ei kirpoaisi. Samalla kahvan alaosan profiilia tuli kaventaa ja pyöristää. Pitävän otteen varmistamiseksi Ordinetz näki tarpeelliseksi lisätä aseen liipasinkaaren alapuolelle koukkumaisen ulokkeen, jolla keskisormi lepää aseella ammuttaessa. Näitä kakkosmallin Russian-revolvereita valmistettiin 85 200 ja näistä 70 000 osti Venäjän hallitus.

Aseeseen tehtiin vielä muutamia parannuksia ja uusi versio nimettiin New Model Russianiksi. Uutta mallia vietiin jälleen runsain mitoin Venäjälle sekä jonkun verran myös Japaniin ja Turkkiin. 13 500 asetta löysi tiensä Amerikan omille markkinoille missä ne olivat hyvin suosittuja.

Kopioita New Model Russianista valmistettiin myös Saksassa, Espanjassa ja Belgiassa ja niitä myytiin Venäjän ohella myös Argentiinaan, Meksikoon ja Kuubaan. Saksassa aseita valmistanut Ludwig Loewe & Co. möi myöhemmin tuotantolaitteistonsa venäläisille ja Venäjä valmisti itse Russian-revolveria vuodesta 1886 vuoteen 1894. Arviot venäläisten valmistamien Russian-revolvereiden määrästä liikkuvat 80 000 ja 160 000 välillä.

Tämän päivän cowboy-ampujalla on varaa mistä valita. Muun muassa italialainen Aldo Uberti valmistaa kohtuuhintaisia kopioita vanhan lännen aseista. Käsiaseista suosituin on tietenkin Colt Peacemaker-kopio, mutta myös Schofieldia ja Russiania on saatavilla. Russiania saa ainoastaan alkuperäisessä kaliiberissaan .44 Russian, mutta Schofieldin kohdalla ei ole toistettu historian virheitä. Schofieldin kaliiberi on .45 Colt. Hinnoiltaan nämä Smith & Wessonin aseiden kopiot ovat lähes kaksinkertaisia Peacemaker-kopioihin verrattuna.