Remington New Army 1858

Nimestään huolimatta Remington esitteli mallin New Army vasta vuonna 1863. Asetta oli paranneltu edeltäjiinsä, mm kasvattamalla piipunpituutta ja kaliberia .38:stä 44:ään. Vahvarakenteinen umpirunkoinen ase erosi aikalaisistaan, kuten Colteista mm. siinä, että aseen rummun saattoi irroittaa purkamatta asetta. Toinen merkittävä ero aikalaisiin oli, että piippu oli kiinnitetty runkoon kierteillä.
Ase saavutti hyvin nopeasti sotilaiden suosion.
Meneillään oleva sisällissota vauhditti valmistusta, kokonais valmistusmäärän ollessa sodan loppuessa luokkaa 115000 kpl.

Ensimmäiset Remington & Sonsin valmistamista nallilukkoisista revolvereista kantavat nimeä Beals ja ovat vuosimalia 1858. Noin 2000 kpl oli “army”-versioita ja hieman suurempi määrä “navy”-versioita.
“Army”-versio toimitettiin .44 cal, 8 tuuman piipulla ja “Navy”-versio .36 cal 7 3/8 tuuman piipulla. Kummatkin aseet eroavat olennaisesti aseesta, joka yleisimmin tunnetaan “New model 1858”-mallista, joka lienee nykyisin levinnein.

Suurimmat erot alkuperäisen “Beals”- version ja nykyisten kopioiden välillä ovat rakenteellisia: latausvipu on muotoiltu uusiksi ja hanassa on muutoksia, mm “korva” on korkeampi. Vanhassa mallissa etuosan runko oli syvempi, siten etteivät piipun kierteet olleet näkyvissä rullan luona. Nykyisissä valmisteissa kierteet ovat hieman näkösällä. Alkuperäisissä ei ollut iskurille lepopaikkaa kammioiden välillä ja etutähtäin oli sivusuunnassa säädettävä. Muuten nykyinen uustuotanto ja historia kohtavat toisensa melkoisen luotettavasti.

Remingtonin tehtaan päätettyä kehittää uusi malli ensimmäiseksi valmistui malli -61. Tämä ei tapahtunut yhdessä yössä, sillä raivoava sota hidasti tuotekehittelyä. Erilaiset koekappaleet kehittyivät hitaasti versiosta toiseen. Pääasiassa erot olivat lähinnä kosmeettisia, mm rullan akselin saattoi vetää ulos ilman, että latausvipua tarvitsi avata. Prosessin edetessä palattiin vanhaan rakenteeseen, jossa latausvipu on avattava ennen akselin irroitusta. Rullaan lisättiin lepourat iskurille, rungon geometriaa ohennettiin, että myös pienikätisten olisi helppoa ampua aseella. Muutosten jossain vaiheessa vaihtui hetkeksi mm rullan pyörimissuunta. Tällä pyrittiin estämään inertiavoimien aiheuttama piipun irtikiertyminen. Samaa ongelmaa pyrittiin ehkäisemään myös vaihtamalla rihlauksen kiertosuunta vasemmalta oikealle, jolloin piipusta lähtevä kuula pyrki kiristämään piippua.

Tehtyään riittävän monta erilaista versiota tehtailijalla oli käsissään “uusi” ase. Siksi sille annettiin nimeksi “Model New Army 1858”. Kehitys ei pysähtynyt vielä tähänkään, mutta tämä nimi jäi elämään merkiten tuhansille ja taas tuhansille ampujille asetta, joka oli “oikeasti” mallia 1863. Muutokset olivat lähinnä kosmeettisia.

Seuraavaksi pieni Remington revolvereiden sukupuu, jonka on laatinut USA:lainen CAS ampuja, John Wolf

    .36 Cal:
    * Beals’ Navy Revolver – 1860-1862
    * Model of 1861 Navy – 1862-1863
    * New Model Police – 1863-1888
    * New Model Belt – 1863-1888
    * New Model Navy – 1863-1888
      .38 Cal:

   * Konversiomalli, viidestiampuva .36 Cal patruunarevolveri – Useina eri aikoina.

     .44 Cal:
    * Beals Army – 1860-1862
    * Model of 1861 Army – 1862-1863
    * New Model Army – 1863-1888
    * Model 1875 – 1875-1888
    * Model 1888 – 1888
    * Model 1890 – 1890-1894

     .45 Cal:
    * New Model Army konversiot, Useina eri aikoina
    * Model 1875 – 1875-1888 Patruuna-ase

     .46 Cal: ( Remington Round)
    * New Model Army konversiot, Useina eri aikoina

Remingtonin New Army 1858- revolverin purkaminen

Useasti olen kuullut puhetta, että perkussiovehkeet on hankalia purkaa ja huoltaa. Ohessa nopeat perusohjeet purku- ja kasausprosessiin, sekä kaaviokuva mielestäni erittäin yksinkertaisesta aseesta.
Ase on tätä aloitettaessa takaa katsoen oikealla kyljellään, eli jos kahva on kohden Sinua, osoittaa piippu vasemmalle. Numerot viittaavat kaaviokuvan numeroihin.


(kuvat: Uberti)

1) Irroita kahvalevyt, 1 ruuvi keskellä kahvalevyä (44, 45)
2) Irroita pääjousen ruuvi (53)
3) Irroita pääjousi naputtelemalla takapuolelta ja vedä se pois aseesta.
4) Irroita rulla (5) laskemalla latausvipu ja vetämällä rullan akselia piipun suuntaisesti. Vetämällä kevyesti iskurista, rullan pitäisi pudota pöydälle. Jos ase on erittäin likainen, se saattaa vaatia pientä suostuttelua.  
5) Irroita liipasinkaari (26)
6) Irroita ruuvit 37, 35 ja 38
7) Poista liipasinjousi (19), bolt, eli rullan lukitsin (12), ja liipasin (10)
8) Käännä revolveri oikealle kyljelleen ja paina iskuria alaspäin, kunnes näet handyn kiinitysruuvin (52) Poista ruuvi ja vedä handya alaspäin. Iskuri (2)irtoaa vetämällä ylöspäin.

Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

 

Lefty Jones #136