Tanssi 1800-luvun Amerikassa

Läpi koko 1800-luvun Amerikka oli vahvasti Euroopan kulttuurillinen siirtomaa. Amerikkalaiset pukeutuivat, soittivat ja tanssivat eurooppalaisten perinteiden ja muotivillitysten tahtiin.

1800-luvun alussa yleisimpiä tansseja olivat 1700-luvulla yleistynyt Minuet, Cotillion ja nykymäärittelyn mukaan erilaiset “country”-tanssit. Valssi alkoi yleistyä ensimmäisellä kymmenluvulla. Valssin “läheinen” kontakti aiheutti melkoisen skandaalin yhteisössä, jossa aiemmin vastakkaiset sukupuolet tuskin koskaan edes koskettivat toisiaan tanssin aikana.

Jo 1700-luvulta suosikkeja olivat tanssit jotka miehet ja naiset suorittivat pitkissä riveissä, yleensä miehet toisella ja naiset toisella puolella. Tanssin kuvioissa pareja vaihdettiin niin että kaikki pääsivät tanssimaan jokaisen parin kanssa.

Quadrille (katrilli) tuli suosituksi 1800-luvun alkupuolella. Siinä neljä paria muodostavat neliön. Tanssi muodostui viidestä osasta joista jokainen tanssittiin neljä kertaa niin, että jokainen pari pääsi kerran johtamaan kutakin osaa. Tanssikuviot oli määrätty ennalta, mutta poikkeuksia sallittiin. Yleistä oli että ns. “caller” johti tanssia huutamalla tulevan tanssikuvion etukäteen, mikä nykyäänkin on square dance -perinteenä.

1800-luvun puoliväliin mennessä tanssit muotoutuivat pareista koostuviin “round” -tansseihin, sekä ryhmistä koostuviin “square” -tansseihin. Edellisiin kuului mm. valssi alkuperäisessä trois temps -muodossa, uudemmassa two-step eli deux temps, sekä Five-step waltz muodossa. Polkka saapui 1840-luvulla ja Schottische eli Sottiisi ja Galop pian sen jälkeen.

Polkan myötä saapuivat myös muut Itä-Eurooppalaiset tanssit kuten Mazurka (Masurkka), Redowa ja Polka Redowa, joiden tanssiaskeliin kuului hyvin monimutkaisiakin askelkuvioita. Katrillit kuitenkin olivat yleisimpiä, tosin huomattavasti yksinkertaisemmin askelkuvioin kuin 1800-luvun alussa. Näitä perinteisiä tansseja alettiin pitää liian sivistymättöminä paremmissa piireissä. Yleisiä square dance kuviotansseja olivat Virginaia Reel, Sottiisit ja Pop Goes The Weasel. Muita ryhmätansseja olivat Money Musk, Spanish Dance ja French Four valssin tai polkan askelkuvioilla. 1800-luvun puolivälissä yleistyi myös German eli German Cotillions, joihin kaikki läsnäolijat osallistuivat eräänlaisina tanssipeleinä. Tanssien yleistymisen myötä, julkaistiin myös paljon tanseeja koskevaa kirjallisuutta.

1800-luvun lopulla taiteeseen, musiikkiin ja tansseihin tuli uusia vaikutteita Amerikkaan saapuvien eri kulttuurivaikutteiden myötä. Vuosisadan loppuun mennessä oli tapahtumassa suuria muutoksia. Enää ei orjallisesti imitoitu eurooppalaista tanssia, vaan Amerikassa syntyi uusia tyylejä, joita vietiin muualle maailmaan. 1890-luvulle tultaessa oli jo syntynyt Two step joka syrjäytti valssin tanssisalien yleisimpänä tanssina. Sitä voitiin tanssia niin marssin kuin valssin tahdissa. Tämän aikakauden tanssisaleissa tanssittiin lähes pelkästään valssia ja two-steppiä.

Katrillit kuitenkin pysyivät suosittuina. Valssista ja two-stepistä ilmestui paljon variaatioita, kuten Boston, Newort, Racket ja Yorke. Vanhan ajan Sottiisi sai uuden elämän vuosisadan lopulla Barn Dance-muodossa. Tanssi-iltojen loppupuoliskot yleensä omistettiin kokonaan hyvin suositulle German, tai toisilta nimeltään Germans tai German Cotillions kaltaisille seurapelitansseille. Näitä johti “Master of Ceremonies” käyttäen erilaista rekvisiittaa, kuten viuhkoja ja nenäliinoja. Nämä tanssit vaikuttavat nykyään hyvin huvittavilta.

1800-luvun lopun suurimpia vaikutuksia tanssiin oli mustien Ragtime -musiikin synty ja mustien joukosta tähän erityisesti sopiva tanssi, Cakewalk, joka oli alunperin valkoisten snobistisia tanssityylejä herjaava tanssi. Ironisesti tästä muodostuikin villitys, jota tanssittiin kaikissa tanssisaleissa ympäri Amerikan. Kansan riveistä nousevilla tansseilla oli tästä eteenpäin hyvin merkittävä vaikutus tanssikulttuurin kehittymiseen.

Lähde:

Mixed Pickles Vintage Dance Co
19th Century Social Dance