Kiinnostaako vanha länsi?

Olenko lännen historian harrastaja?

Jos olet näin kysynyt itseltäsi niin luultavasti olet. Historiaharrastaja on nimenomaan historiasta harrastuksena kiinnostunut henkilö, ei sen enempää, eikä vähempää. Ja historiaahan voi harrastaa vaikka lueskelemalla kirjoja tai katsomalla telkkarin laatudokumentteja – tai vaikka lännenelokuvia. Suuntautuupa lännen historian kiinnostuksesi sitten historiantutkimukseen, ampumiseen, historianelävöittämiseen tai vain lännentarinoihin COWS’ista löydät samanhenkistä seuraa. COWS ry:n tarkoitus on “edistää legendaarisen lännen historian ja lännen aseiden tuntemusta sekä perinteisten lännen aseiden keräily- ja ammuntaharrastusta” sekä “edistää lännen vaatetuksen, musiikin, tanssin, ruokakulttuurin ja ratsastuksen tuntemusta”.

Mikäli tarinat ja leffat eivät riitä kiinnostustasi täyttämään, vaan alat kiinnostumaan asiasta enemmän, valmistat johonkin historian ajanjaksoon ja kulttuuriin liittyviä esineitä tai jopa käytät niitä “leikkiessäsi” tuota mielenkiintosi kohdetta voit löytää lisää termejä itseäsi kuvaamaan:

Historian elävöittäjät

Historialliset uudelleenluomisharrasteet jaetaan englanninkielisessä kulttuurissa yleensä kahteen lähekkäiseen ryhmään Living History ja Historical Reenacting. Living History (elävä historia, historian elävöittäminen) harrastuksella tarkoitetaan nimenomaan yleisölle suunnattuja historiaa esitteleviä näytöksiä tai esim. museoiden yhteydessä olevia uudelleen luotuja historiallisia ympäristöjä ja tapahtumia. Historical Reenacting (uudelleen näytteleminen, uudelleenluominen) sitä vastoin on yleensä harrastajien pyrkimystä uudelleenluoda jotain tiettyä aikakautta, kulttuuria tai tapahtumaa ihan vain omaksi ilokseen. Sinällään hauskaa että termien luulisi olevan juuri toisinpäin, eikös tuo uudelleen näytteleminen kuulostakin esitykseltä? Onneksi meillä Suomessa puhutaan yleensä vain Historian Elävöittämisestä, oli meillä hämmentynyttä yleisöä tai ei.

Amerikan historian harrastukset ajanjaksottain

Luultavasti maailmalta löytyy tulimaaharrastajia ja eskimodiggareita ynnä muita, mutta jotta emme menisi täysin sekaisin unohtakaamme muu Amerikka ja keskitytään tähän tunnetumpaan Amerikkaan, eli siihen Amerikan Yhdysvaltojen historiaan ja sen suurimpiin harrastajaryhmiin. Näille ryhmille on todella kinkkistä keksiä yleisnimikettä, joskus on yritelty Rajaseutuharrastusta (Frontier) tai Villin Lännen (Wild West) harrastamista, mutta eihän nämä tietenkään kaikkea sisällään pidä.

Pohjois-Amerikan historian elävöittämisharrastajat voidaan karkeasti jakaa neljään isoon ryhmään: Buckskinners, Intiaaniharrastajat, Cowboyharrastajat ja eri sotien harrastajat. Nämäkin termit ovat melkoisen harhaanjohtavia ja ylimalkaisia, joten lienee syytä hieman vilkaista niiden sisään.

Buckskinners

Buckskinner nimitys juontaa juurensa heidän käyttämistään peurannahkavaatteista (Buck = urospeura, skin = nahka). Buckskinner harrasteen katsotaan lähteneen 1930-luvulla järjestetyistä suustaladattavilla mustaruuti aseilla käydyistä kilpailuista joissa osanottajat pukeutuivat “ajan henkeen”. Sittemmin nimike suuntautui tarkoittamaan harrastajaa joka uudelleen elävöittää 1840-lukua edeltävää turkismetsästäjäkautta. Buckskinner nimikettä on koetettu laajentaa ja rajata, ja matkan varrella siitä onkin muodostunut melkoinen hämmennyksen aiheuttaja. Luultavasti järkevintä olisi käyttää Buckskinner -nimitystä kaikista historian elävöittäjistä, joiden harrastuksessa on suuri paino itse tehdyillä vaatteilla, tavaroilla ja taidoilla. Buckskinner järjestöistä on erkaantunut monia ryhmiä ja harrasteita, ja onkin selkeintä katsoa näitä omina harrasteinaan, tai harrasteen osina.

Muzzleloaders

Osa Buckskinner harrastajista kutsuu itseään mieluiten Muzzleloadereiksi (suusta ladattava ase) eli mustaruutiampujiksi painottaen näin aseiden ja ampumisen merkitystä harrasteissaan.

Longhunters

Melkoisen suuri osa Buckskinnereistä harrastaa itärannikon (Eastern) historiaa, ja näin ollen myös selkeästi varhaisempaa 1600-1700 lukujen aikakautta. Yleisimmin heitä kaikkia kutsutaan Longhunttereiksi, vaikkakin alkujaan termillä käsitettiin lähinnä 1700-luvun loppupuolella pitkiä metsästysreissuja tehneitä ammattimetsästäjiä. Järkevämpää olisikin puhua eri aikakausien harrastajista myös heidän rooliensa kautta. Esikuvina varhaiselle, Ranskan ja Englannin välisen sodan (French and Indian War) ja sitä edeltävän ajan harrastajille toimivat Ranskalaissotilaat, Englannin punatakit, itärannikon intiaanit, Ranskalaiset turkispyytäjät (Voyager) ja tietty Rodgers Rangers -sissiryhmä. Amerikan muodostumisen aikakauteen 1700-luvun loppuun sijoittuu Englantilaisten sotilaiden vastavoimaksi Yhdysvaltojen nostoväki, sekä tietty ne Longhunterit.

Trappers

Toki ranskalaiset turkispyytäjät, Voyagerit ja tutkimusmatkaajatkin innostava historiaharrastajia, mutta varsinainen turkispyynnin kulta-aika osuu 1800-luvun alkuvuosikymmenille, ja reilusti Missisipistä länteen. Tämä läntinen turkispyynti ajan-jakso onkin useimpien Free-Trapper ja Mountain Men harrastajien kiinnostuksen kohteena.

Mountain Men

Vaikka 1820-40 lukujen turkispyytäjiä nimitettiinkin Vuorten Miehiksi, niin nykyään osa harrastajista haluaa nähdä Mountain Man termin laajempana kuin turkispyytäjänä. Joukkoon mahtuu tutkimusmatkaajia, tutkijoita, taiteilijoita, ja kaikenmoisia onnenonkijoita.

Turkispyyntikauden jälkeiset roolit

Turkispyyntikauden ja sisällisodan sekä Cowboy-ajan väliin mahtuu iso joukko mielenkiintoisia pienempiä minikulttuurejaan. Forty-Niners nimikkeellä käsitettiin vuoden -49 kultarynnäkön väkeä, mutta monet kullankaivuun harrastajat viittaavat sillä myös muihin ryntäyksiin. Buffalohunters, biisonin-metsästäjät ovat iso ryhmä joka jo sivuaa melkoisesti Cowboy harrasteita. Teiden, rautateiden ja postilinjojen rakentaminen luo aivan oman kulttuurimaisemansa. Ja sitten on tietenkin se perusjulli, siirtolainen tai uudisraivaaja, maanviljelijä tai vaikka mormonisaarnaaja.

Intiaaniharrastajat

Intiaaniharrastajat jakautuvat eritoten kulttuurialueittain, mutta myös ajallisesti. 1600-1700 lukujen itäiset intiaaniheimot ovat ensimmäinen suuri intiaaniharrastuksen kohde, ja se toinen on tietenkin 1800-luvun tasankointiaanit. Näiden klassikoiden lisäksi löytyy runsaasti innokkaita Apassi-, Seminole-, ja suurten järvien intiaanien harrastajia, sekä loputon määrä pieniä harrastajaryhmiä tai yksittäisiä harrastajia jotka ovat jääneet koukkuun johonkin hieman epätavallisempaan heimoon, tai aikakauteen.

Tunnetuin ja suurin harrastajaryhmä, tasankointiaaneja harrastavat jakautuvat karkeasti kahteen, varhaisiin ja myöhäisiin. Melkoinen joukko harrastajia pyrkii uudelleen luomaan 1830-luvun intiaanikulttuuria, se kun on ensimmäinen vaihe josta meillä on jotain kunnollista tietoa, kiitos tutkimusmatkailijoiden ja taiteilijoiden. Myöhäisempi vaihe sijoittuu 1860-80 luvuille, niihin viimeisiin suuriin intiaanisotiin.

Cowboy-harrastajat

Eritoten Cowboy Action Shooting-harrasteen myötä Cowboy harrasteet ovat päässeet uuteen kukoistukseen. On kuitenkin melko hölmöä kutsua kaikkia näitä harrasteita Cowboy harrasteeksi, pikemminkin lehmipojat ovat vain yksi ryhmä kaikista sisällissodan jälkeisistä rooleista. Tähän 1800-luvun loppupuolen jaksoon mahtuu paitsi asesankareita, rosvoja ja sheriffejä, myös porvarillisia kaupunkilaisammatteja, sotilaita, tiedustelijoita, tulkkeja, maanmittareita ja edelleen niitä perusjulleja, omaa onneaan karuilla mailla tavoittelevia siirtolaisia, maanviljelijöitä ja karjankasvattajia. Näitä monipuolisisa hahmoja näkee tosin myös siellä Cowboy Action Shooting harrastajien parissa, vaikka siinä ei varsinaisesti historian elävoittämisestä olekaan kyse.

Sotaharrastajat

Aivan omana lajityyppinään voitaneen pitää erityisiä sotaharrastajia. Sisällissota on tietenkin se suurin harraste näistä kaikista, mutta erityisesti 1700-luvun lukuisat sodat, vuoden 1812 sota ja Meksikon sodat ovat luoneet omat harrastajakuntansa. Sotaharrastaja hieman poikkeaa muista elävöittämisharrastajista siinä että he monesti pyrkivät uudelleen luomaan yksittäisen tapahtuman, yhden taistelun, eivätkä välttämättä kokonaista aikakautta kuten monet muut. Sotaharrastajat myös useimmiten järjestäytyvät “armeijoittain”.

Musiikinharrastajat ja muut

Kaiken tämän lisäksi ovat tietysti musiikinharrastajat. He ylläpitävät “suullista traditiota” opiskellen vanhoja sävelmiä ja perehtyvät niiden soittamiseen ajanmukaisella tyylillä ja taidolla.

Omina ryminään voi nähdä niin halutessaan myös lännenaiheisten käsitöiden harrastajat, tanssijat, lännenratsastajat, jousiampujat jne. joilla kaikilla voi olla kosketus vanhan lännen historiaan.