Frank Wolf

Englannin kautta Austraaliaan ja sieltä Uudelle Mantereelle. Frank Wolf on ehtinyt olla monessa mukana. Lisää miehestä löytyy osoitteesta: cows-finland.net/frank.wolf