Cowboy-lataukset Vihtavuoren savuttomin ruudein

Vihtavuoren Tinstar latausohjeet löydät täältä. Tinatähden valmistus on (valitettavasti) lopetettu vuonna 2023, joten CAS-harrastajan tulee etsiä tilalle jokin muu ruuti. Tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa onko maailmalla saatavilla jotain muuta ruutia, joka olisi ‘tinatähden’ tapaan erityisen suurirakeinen, eli pienilläkin määrillä täyttäisi hyvin hylsyn tilan.

Tinstar tai Vihtavuori CAS Gun Powder latausohjeet on kehitetty CAS-ammunnassa (Cowboy Action Shooting) käytettävien revolverilla ammuttavien Iyijyluotipatruunoiden jalleenlataukseen. Taulukoiden maksimilataukset tuottavat näissä patruunoissa yleisesti käytetyn maksimi lähtonopeuden 330 m/s tai CIP.01.10.1992 mukaisen patruunan maksimipaineen. Maksimilatauksia ei saa missään olosuhteissa ylittää!

Tämän ohjeen mukaan jälleenladatut patruunat ovat oletusarvoisesti voima-arvoiltaan turvallisia kaikissa ClP:in mukaisissa hyväkuntoisissa nykyaikaisissa revolvereissa. Jos epäilet aseesi kuntoa, anna pätevän asesepän varmistaa, että voit turvallisesti ampua sillä taulukkojen mukaan ladattuja patruunoita. Taulukkojen aloituslatauksiksi on valittu pienimmät ruutipanokset, jotka paloivat tasaisesti koeaseissa, eli palamatonta ruutia ei esiintynyt piipussa ja/tai hylsyssä laukauksen jälkeen. Puhtaasti palava minimi ruutipanos riippuu kuitenkin aseen mitoituksesta ja saattaa siten vaihdella asekohtaisesti.

Savuttomalla ruudilla ladattujen kevytlatausten, kuten taulukoiden lataukset, jälleenlatauksessa ja käytössä on omat erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon.

1) Kaksoislataukset

Osa taulukoiden latauksista on tilavuudeltaan niin pieniä, että hylsyyn sopii kaksinkertainen ruutipanos. Kaksinkertainen ruutipanos johtaa suurella todennäköisyydellä aseen ja mahdollisesti myös ampujan särkymiseen. Tästä syystä jokainen hylsy on ennen luodittamista tarkastettava mahdollisen kaksoispanoksen varalta! Todennäköisesti tyypillisin syy latauksesta johtuneelle aseräjähdykselle on vahingossa tehty kaksoislataus. Tinstar on ollut hyvä ruutityyppi estämään kaksoislatauksia, koska se on niin suurirakeista, ettei sitä yleensä mahdu hylsyyn kahta annosta.

2) Vajaaksi jäävän hylsyn vaikutus

Kun ammutaan latauksia, jossa ruutipanos täyttää vain pienen osan hylsyn tilavuudesta, riippuvat patruunan ominaisuudet suuresti ruutipanoksen sijainnista hylsyssä. Jos ruutipanos sijaitsee laukaistaessa pääosin hylsyn pohjalla lähellä nallia, saattavat lähtönopeus ja pesäpaine olla huomattavasti päinvastaista tilannetta korkeammat. Pesäpaineen huippuarvo saattaa jopa kaksinkertaistua, kun ruutipanoksen paikka siirtyy hylsyn suusta sen pohjalle. Tämän voi jokainen itse testata pitämällä aseen piippua pystyssä ennen laukausta ja vaihtoehtoisesti alaspäin ja laskemalla/nostamalla ase varovasti vaakaan ennen laukausta. Myös rekyyli saattaa muuttaa ruutipanoksen paikkaa hylsyssä. Tämän vaikutus saattaa ilmetä ensimmäisen ja tätä seuraavien laukausten välisenä korkeussuuntaisena hajontana.

Paine- ja lähtönopeushajonta kasvavat, kun hylsy jää puolityhjäksi. Tästä syystä kevytlatauksia ei suositellakaan käytettäviksi tarkkuuslatauksina. Taulukkojen lataukset on testattu (määrätyn pituisella testipiipulla, joka saattaa erota jälleenlataajan välineistä) huolehtien siitä, että ruuti on sijainnut mahdollisimman lähellä nallia. Tästä syystä taulukkojen maksimilatauksien lähtönopeudet edustavat taulukon latauskomponentein testiaseilla saatavia maksimi lähtönopeuksia ko. patruunoiden CIP-maksimipainetta ylittämättä.

3) Alilatausdetonaatioriski

Alilatausdetonaatiosta on erittäin vaikeaa löytää tieteellistä tutkimusmateriaalia ja tapahtumasta on useita eri teorioita.
Alilatausdetonaatioriski on aina olemassa, kun käytetään savuttomalla ruudilla ladattuja kevytlatauksia. Hylsyn suuri vapaa tila saattaa synnyttää resonoivan paineaallon, joka voi puolestaan pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ruudin palamisen iskuaaltona eli räjähtämisen normaalin kontrolloidun palamisen sijasta. Räjähdys saa aikaan terävän ja erittäin voimakkaan paineiskun, joka voi särkeä aseen ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa myös ampujan loukkaantumisen.

Kaikki taulukkojen lataukset on huolellisesti testattu paineaseilla eikä merkkejä alilatausdetonaatiosta ilmennyt. Kehotamme kuitenkin jokaista jälleenlataajaa turhien riskien minimoimiseksi noudattamaan näissä taulukoissa annettuja aloitus- ja maksimipanoksia kirjaimellisesti.

Varoituksia

Savuttoman ruudin palamiskäyttäytyminen poikkeaa täysin mustasta ruudista. Mustan ruudin palonopeus on käytännössä sama poltetaan sitä vapaassa tilassa tai rajoitetussa tilavuudessa, eli hylsyssä. Savuttoman ruudin palonopeus kasvaa, kun paine kasvaa. Jos savutonta ruutia poltetaan esim. suljetussa astiassa, palokaasujen paine nousee, kunnes ruuti loppuu tai astia särkyy. Tästä syystä jo pienikin ruutipanoksen lisäys saattaa näillä nopeasti palavilla pistooliruudeilla aiheuttaa merkittävän pesäpaineen kasvun. Tästä syystä ei koskaan tule ylittää ilmoitettuja maksimipanoksia.
Savuton ruuti vaatii kuitenkin syttyäkseen painetta ja erilaiset ruutilaadut toimivat eri tavoin, erilaisissa aseissa ja erilaisilla latauskomponenteilla.
Mustaruutilatauksiin ei milloinkaan tule jättää vapaata tilaa (annos tyypillisesti hieman puristetaan), kun taas savuttomilla ruudeilla puristelatauksien, eli niin että ruutia olisi tiukassa paketissa koko hylsyn vapaan tilan täydeltä, tekeminen on vaarallista.

Tarkista ohjeet ja suositukset aina valmistajalta. Tarkista maksiminopeudet lajin säännöistä. Tässä esitetyt kommentit eivät korvaa valmistajan ohjeita, vaan ovat tarkoitettu lataajan tueksi. Jokainen ammusten lataaja ja ampuja vastaa itse ammustensa turvallisuudesta. Käytä aina ehjiä, tuoreita, kuivia, ja oikein säilytettyjä latauskomponentteja.