Mikä on Buckskinner?

Buckskinner-nimitys juontaa juurensa turkispyytäjien käyttämistä peurannahkavaatteista (Buck=urospeura, skin=nahka). Buckskinner-harrasteen katsotaan lähteneen 1930-luvulla järjestetyistä suusta ladattavilla mustaruutiaseilla käydyistä kilpailuista, joissa osanottajat pukeutuivat “ajan henkeen”. Sittemmin nimike suuntautui tarkoittamaan harrastajaa, joka uudelleen elävöittää 1840-lukua edeltävää turkismetsästäjäkautta.

Buckskinner-nimikettä on koetettu laajentaa ja rajata, ja matkan varrella siitä onkin muodostunut melkoinen hämmennyksen aiheuttaja. Luultavasti olisi järkevintä käyttää Buckskinner-nimitystä kaikista historian elävöittäjistä, joiden harrastuksessa on suuri paino itse tehdyillä vaatteilla, tavaroilla ja taidoilla.

Cows:in Buckskinner-jaostoon kuuluukin mm. seuraavat harrastajat:

Muzzleloaders

Osa Buckskinner-harrastajista kutsuu itseään mieluiten Muzzleloadereiksi, (suustaladattava ase) mustaruutiampujiksi painottaen näin aseiden ja ampumisen merkitystä harrasteissaan.

Longhunters

Melkoisen suuri osa Buckskinnereistä harrastaa itärannikon (Eastern) historiaa, ja näin ollen myös selkeästi varhaisempaa 1600-1700 lukujen aikakautta. Yleisimmin heitä kaikkia kutsutaan Longhuntereiksi, vaikkakin alkujaan termillä käsitettiin lähinnä 1700-luvun loppupuolella pitkiä metsästysreissuja tehneitä ammattimetsästäjiä. Järkevämpää olisikin puhua eri aikakausien harrastajista myös heidän rooliensa kautta. Esikuvina varhaiselle, Ranskan ja Englannin välisen sodan (French and Indian War) ja sitä edeltävän ajan harrastajille toimivat ranskalaissotilaat, Englannin punatakit, itärannikon intiaanit, ranskalaiset turkispyytäjät (Voyager) ja tietty Rodgers Rangers-sissiryhmä. Amerikan muodostumisen aikakauteen 1700-luvun loppuun sijoittuu englantilaisten sotilaiden vastavoimaksi Yhdysvaltojen nostoväki, sekä tietty ne Longhunterit.

Trappers

Toki ranskalaiset turkispyytäjät, Voyagerit ja tutkimusmatkaajatkin innostava historiaharrastajia, mutta varsinainen turkispyynnin kulta-aika osuu 1800-luvun alkuvuosikymmenille, ja reilusti Missisipistä länteen. Tämä läntinen turkispyynti ajanjakso onkin useimpien Free-Trapper ja Mountain Man -harrastajien kiinnostuksen kohteena.

Mountain Men

Vaikka 1820-40 lukujen turkispyytäjiä nimitettiinkin Vuorten Miehiksi, niin nykyään osa harrastajista haluaa nähdä Mountain Man -termin laajempana kuin turkispyytäjänä. Joukkoon mahtuu tutkimusmatkaajia, tutkijoita, taiteilijoita ja kaikenmoisia onnenonkijoita. Turkispyyntikauden jälkeisiä rooleja ovat mm. Buffalohunters. Turkidpyyntikauden ja sisällisodan sekä Cowboy-ajan väliin mahtuu iso joukko mielenkiintoisia pienempiä minikulttuurejaan.

Forty-Niners

nimikkeellä kutsuttiin vuoden -49 kultarynnäkön väkeä, mutta monet kullankaivuun harrastajat viittaavat sillä myös muihin ryntäyksiin.

Buffalohunters

, biisoninmetsästäjät ovat iso ryhmä, joka jo sivuaa melkoisesti Cowboy-harrasteita. Teiden, rautateiden ja postilinjojen rakentaminen luo aivan oman kulttuurimaisemansa.

Ja sitten on tietenkin se perusjulli, siirtolainen tai uudisraivaaja, maanviljelijä tai vaikka mormonisaarnaaja.

Intiaaniharrastajat

Intiaaniharrastajat jakautuvat eritoten kulttuurialueittain, mutta myös ajallisesti. 1600-1700 lukujen itäiset intiaaniheimot ovat ensimmäinen suuri intiaaniharrastuksen kohde ja se toinen on tietenkin 1800-luvun tasankointiaanit. Näiden klassikoiden lisäksi löytyy runsaasti innokkaita Apassi-, Seminole-, ja suurten järvien intiaanien harrastajia, sekä loputon määrä pieniä harrastajaryhmiä tai yksittäisiä harrastajia, jotka ovat jääneet
koukkuun johonkin hieman epätavallisempaan heimoon, tai aikakauteen.

Tunnetuin ja suurin harrastajaryhmä, tasankointiaaneja harrastavat, jakautuvat karkeasti kahteen: varhaisiin ja myöhäisiin. Melkoinen joukko harrastajia pyrkii uudelleen luomaan 1830-luvun intiaanikulttuuria, se kun on ensimmäinen vaihe josta meillä on jotain kunnollista tietoa, kiitos tutkimusmatkailijoiden ja taiteilijoiden. Myöhäisempi vaihe sijoittuu 1860-80 luvuille, niihin viimeisiin suuriin intiaanisotiin.