Aselaki Info

COWS ry’n tapahtumissa saa ampua vain luvallisilla ja laillisilla ampuma-aseilla. Jokaisen ampujan tulee noudattaa ampumakilpailuissa aselain vaatimuksia. Oikeus aseen hallussapitoon tulee tarvittaessa voida osoittaa. Aseet ja ammukset tulee säilyttää määräysten mukaisesti ja huolellisesti. Jokainen ampuja vastaa aseensa ja ampumatarvikkeidensa turvallisuudesta. Vajaakuntoisia tai vaarallisia välineitä ei saa käyttää.

COWS ry kannustaa ja kehottaa kaikkia vastuulliseen ja turvalliseen aseenkäsittelyyn lajista riippumatta.

Lisätietoa aselaista:

Aselaki, Finlex

Poliisin aselupasivut