Naisjaosto

Classic Old Western Society Of Finland Ry:n naisjaosto on perinteisesti koonnut toimintaansa yhdistyksen naispuolisia jäseniä.

Naisjaosto on järjestänyt yhdistyksen tapahtumissa toimintaa, sekä koko yhdistykselle, että vain naisille; esim. kilpailuja, teekutsuja, ym. Naisjaosto on pyrkinyt pitämään tempauksissaan yllä niin sanottua naisenergiaa. Kokoontumisia ja “aivoriihiä” on ollut myös muualla kuin yhdistyksen tapahtumissa.

Jaoston toiminta on viime vuosina hiipunut, mutta jos uusi vetäjä toiminnalle löytyy, kannattaa ottaa yhteyttä hallitukseen, tai suoraan naisjäseniin.