65 results for historia

Sinustako historian harrastaja?

OLENKO HISTORIAHARRASTAJA?

Jos olet näin kysynyt itseltäsi niin luultavasti olet. Historiaharrastaja on nimenomaan historiasta harrastuksena kiinnostunut henkilö, ei sen enempää, eikä vähempää. Ja historiaahan voi harrastaa vaikka lueskelemalla Kalevalaa tai katsomalla telkkarin laatudokumentteja. Mutta mikäli kirjat ja leffat eivät riitä kiinnostustasi täyttämään, vaan alat valmistaa johonkin historian ajanjaksoon ja kulttuuriin liittyviä esineitä ja jopa käytät niitä leikkiessäsi tuota mielenkiintosi kohdetta on aika etsiä lisää termejä itseäsi kuvaamaan.

HISTORIAN ELÄVÖITTÄJÄT

Historialliset uudelleenluomisharrasteet jaetaan englanninkielisessä kulttuurissa yleensä kahteen lähekkäiseen ryhmään Living History ja Historical Re-enacting.
Living History (elävä historia, historian elävöittäminen) harrasltuksella tarkoitetaan nimenomaan yleisölle suunnattuja historiaa esitteleviä näytöksiä tai esim. museoiden yhteydessä olevia uudelleen luotuja historiallisia ympäristöjä ja tapahtumia.

Historical Re-enacting (uudelleennäytteleminen, -luominen) sitä vastoin on yleensä harrastajien pyrkimystä luoda uudelleen jotain tiettyä aikakautta, kulttuuria tai tapahtumaa ihan vain omaksi ilokseen. Sinällään hauskaa, että termien luulisi olevan juuri toisinpäin, eikös tuo uudelleen näytteleminen kuulostakin esitykseltä? Onneksi meillä Suomessa puhutaan yleensä vain historian elävöittämisestä, oli meillä hämmentynyttä yleisöä tai ei.

AMERIKAN HISTORIAN ELÄVÖITTÄMINEN

Luultavasti maailmalta löytyy tulimaaharrastajia ja eskimodiggareitakin, mutta jotta emme menisi täysin sekaisin unohdetaan muu Amerikka ja keskitytään tunnetumpaan Amerikkaan, eli Amerikan Yhdysvaltojen historiaan ja sen suurimpiin harrastajaryhmiin. Näille ryhmille on todella kinkkistä keksiä yleisnimikettä, joskus on yritelty Rajaseutuharrastusta (Frontier) tai Villin Lännen (Wild West) harrastamista, mutta eiväthän nämä tietenkään kaikkea sisällään pidä.
Pohjois-Amerikan historian elävöittämisharrastajat voidaan karkeasti jakaa neljään isoon ryhmään: Buckskinners, Intiaaniharrastajat, Cowboy-harrastajat ja eri sotien harrastajat. Nämäkin termit ovat melkoisen harhaanjohtavia ja ylimalkaisia, joten lienee syytä hieman vilkaista niiden sisään.

Buckskinners

Buckskinner nimitys juontaa juurensa heidän käyttämistään peurannahkavaatteista (Buck = peurauros, skin = nahka). Buckskinner-harrasteen katsotaan alkaneen 1930-luvulla järjestetyistä suustaladattavilla mustaruutiaseilla käydyistä kilpailuista, joissa osanottajat pukeutuivat “ajan henkeen”. Sittemmin nimike suuntautui tarkoittamaan harrastajaa joka uudelleen elävöittää 1840-lukua edeltävää turkismetsästäjäkautta. Buckskinner nimikettä on koetettu laajentaa ja rajata ja matkan varrella siitä onkin muodostunut melkoinen hämmennyksen aiheuttaja. Luultavasti järkevintä olisi käyttää Buckskinner -nimitystä kaikista historianelävöittäjistä, joiden harrastuksessa on suuri paino itse tehdyillä
vaatteilla, tavaroilla ja taidoilla. Buckskinner järjestöistä on erkaantunut monia ryhmiä ja harrasteita, ja onkin selkeintä katsoa näitä erillisinä.

Muzzleloaders

Osa Buckskinner -harrastajista kutsuu itseään mieluiten Muzzleloadereiksi, (suustaladattava ase) eli mustaruutiampujiksi, painottaen näin aseiden ja ampumisen merkitystä harrasteissaan.

Longhunters

Melkoisen suuri osa Buckskinnereistä harrastaa itärannikon (Eastern) historiaa, ja näin ollen myös selkeästi varhaisempaa 1600-1700 lukujen aikakautta. Yleisimmin heitä kaikkia kutsutaan Longhuntereiksi, vaikkakin alkujaan termillä käsitettiin lähinnä 1700-luvun loppupuolella pitkiä metsästysreissuja tehneitä ammattimetsästäjiä. Järkevämpää olisikin puhua eri aikakausien harrastajista myös heidän rooliensa kautta. Esikuvina varhaiselle, Ranskan ja Englannin välisen sodan (French and Indian War) ja sitä edeltävän ajan harrastajille toimivat Ranskalaissotilaat, Englannin punatakit, itärannikon intiaanit, Ranskalaiset turkispyytäjät (Voyager) ja tietty Rodgers Rangers -sissiryhmä. Amerikan muodostumisen aikakauteen 1700-luvun loppuun sijoittuu englantilaisten sotilaiden vastavoimaksi Yhdysvaltojen nostoväki, sekä tietysti Longhunterit.

Trappers

Toki ranskalaiset turkispyytäjät, Voyagerit ja tutkimusmatkaajatkin innostavat historiaharrastajia, mutta varsinainen turkispyynnin kulta-aika osuu 1800luvun alkuvuosikymmenille, ja reilusti Missisipistä länteen. Tämä läntinen turkispyynnin ajanjakso onkin useimpien Free-Trapper ja Mountain Men -harrastajien kiinnostuksen kohteena.

Mountain Men

Vaikka 1820-40 lukujen turkispyytäjiä nimitettiinkin vuorten miehiksi, niin nykyään osa harrastajista haluaa nähdä Mountain Man -termin laajempana kuin turkispyytäjänä. Joukkoon mahtuu tutkimusmatkaajia, tutkijoita, taiteilijoita, ja kaikenmoisia onnenonkijoita.

TURKISPYYNTIKAUDEN JÄLKEISET ROOLIT

Turkispyyntikauden ja sisällisodan sekä Cowboy-ajan väliin mahtuu iso joukko mielenkiintoisia pienempiä minikulttuurejaan. Forty-Niners -nimikkeellä käsitettiin vuoden –49 kultarynnäkön väkeä, mutta monet kullankaivuun harrastajat viittaavat sillä myös muihin ryntäyksiin. Buffalohunters eli biisoninmetsästäjät ovat iso ryhmä, joka jo sivuaa melkoisesti Cowboy -harrasteita. Teiden, rautateiden ja postilinjojen rakentaminen luo aivanoman kulttuurimaisemansa. Ja sitten on tietenkin se perusjulli, siirtolainen tai uudisraivaaja, maanviljelijä tai vaikka mormonisaarnaaja.

Intiaaniharrastajat

Intiaaniharrastajat jakautuvat eritoten kulttuurialueittain, mutta myös ajallisesti. 1600-1700 lukujen itäiset intiaaniheimot ovat ensimmäinen suuri intiaaniharrastuksen kohde, ja se toinen on tietenkin 1800-luvun tasankointiaanit. Näiden klassikoiden lisäksi löytyy runsaasti innokkaita Apassi-, Seminole–, ja suurten järvien intiaanien harrastajia, sekä loputon määrä pieniä harrastajaryhmiä tai yksittäisiä harrastajia jotka ovat jääneet koukkuun johonkin hieman epätavallisempaan heimoon tai aikakauteen.

Tunnetuin ja suurin harrastajaryhmä tasankointiaaneja harrastavat, jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään, varhaisiin ja myöhäisiin. Melkoinen joukko harrastajia pyrkii luomaan uudelleen 1830-luvun intiaanikulttuuria, se kun on ensimmäinen vaihe, josta meillä on jotain kunnollista tietoa, kiitos tutkimusmatkailijoiden ja taiteilijoiden. Myöhäisempi vaihe sijoittuu 1860-80 luvuille, niihin viimeisiin suuriin intiaanisotiin.

Cowboy-harrastajat

Eritoten Cowboy Action Shooting -harrasteen myötä Cowboy -harrasteet ovat päässeet uuteen kukoistukseen. On kuitenkin melko hölmöä kutsua kaikkia näitä harrasteita Cowboy -harrasteeksi, pikemminkin lehmipojat ovat vain yksi ryhmä kaikista sisällissodan jälkeisistä rooleista. Tähän 1800-luvun loppupuolen jaksoon mahtuu paitsi asesankareita, rosvoja ja sheriffejä, myös porvarillisia kaupunkilaisammatteja, sotilaita, tiedustelijoita, tulkkeja, maanmittareita ja edelleen niitä perusjulleja, omaa onneaan karuilla mailla tavoittelevia siirtolaisia, maanviljelijöitä ja karjankasvattajia.

Sotaharrastajat

Aivan omana lajityyppinään voitaneen pitää erityisiä sotaharrastajia. Sisällissota on tietenkin se suurin harraste näistä kaikista, mutta erityisesti 1700-luvun lukuisat sodat, 1812-sota ja Meksikon sodatovat luoneet omat harrastajakuntansa. Sotaharrastaja hieman poikkeaa muista elävöittämisharrastajista siinä, että he monesti pyrkivät luomaan uudelleen yksittäisen tapahtuman, yhden taistelun, eivätkä välttämättä kokonaista aikakautta kuten monet muut. Sotaharrastajat myös useimmiten järjestäytyvät “armeijoittain”.

Musiikinharrastajat

Kaiken tämän lisäksi ovat tietysti musiikinharrastajat. He ylläpitävät “suullista traditiota” opiskellen vanhoja sävelmiä ja perehtyvät niiden soittamiseen ajanmukaisella tyylillä ja taidolla.

Niin tai näin.

Lopuksi on syytä esitellä viime vuosien muotitermi periodi. Mikä tahansa aikakausi on oma ajanjaksonsa, periodinsa ja kaikki edellä mainitut ryhmät ovatkin näin ollen periodiharrastajia. Tämähän on kaikki “Periootia, Perkule”!

—Injun Charlie

Elävä historia

Haluaisitko mukaan toisenlaiselle matkalle menneeseen?

Oletko kiinnostunut Amerikan rajaseutujen ja villin lännen historiasta sellaisena, kuin se oikeasti tapahtui? Haluaisitko tutkia ja kokeilla, eläytyä ja oppia? Jos vastasit kyllä, COWSin Elävä historia alajaosto on juuri sinua varten.

Tarjoamme yhdyssiteen ja toimintafoorumin kulttuuri-, tyyli- ja tapahistoriapainotteisesti wanhaa länttä harrastaville COWSin jäsenille. Meidän avullamme voit lisätä historiallisen maustehyppysellisen harrastukseesi.

Tuemme myös muiden alajaostojen sisältökehitystä tarjoamalla historiapainotteisia näkökulmia toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Olemme mukana monessa, ja järjestämme myös omaa ohjelmaa.

Meidän kynnyksemme kannattaa ylittää, olitpa sitten aloittelija tai jo pidemmälle ehtinyt. Tule rohkeasti mukaan!

Jaoston vetäjä vuodelle 2019: Mark Stone

Historian harrastajien tapahtumat

“Täältä”:http://www.google.com/calendar/embed?src=ivtc5cfrrtkvl78bh14filrmco%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Helsinki&pvttk=6652881094da34980842e8471aadb74e löytyy Google-kalenteriin merkittynä tiedossa olevat suomalaisia historian harrastajia kiinnostavat tulevat tapahtumat yhdestä paikasta.

Toukokuu 27. 2007, GUN SHOW -07/1, Suomen Asehistoriallinen Seura ry


Suomen Asehistoriallinen Seura ry

*Keräilijöille ja alan harrastajille tarkoitettu myynti- ja esittelypäivä*

*+GUN SHOW -07/1+*

*JALKAVÄKIMUSEO 27.5.07 KLO 9-16*

Mikkelin vanha kasarmialue (Jääkärinkatu 6-8)

*Lippu 10 €*

(Sisältää pääsyn myös Jalkaväkimuseoon)
Teemanäyttely: Jalkaväen 60 rauhan vuotta

* Antiikka- ja käyttöaseita
* Teräaseita
* Varaosia
* Varusteita
* Kirjallisuutta
* Keräilypatruunoita
* Kaikkea alaan kuuluvaa esineistöä

Pöytäkoko 70 x 100 cm, hinta 30 €
Pöytien valmistelut 26.5. klo 16
16-21 ja 27.5. klo 6-9
Pöytävaraukset 15.4.07 mennessä.
Juha Ikonen, Sieponkuja 3, 50170 Mikkeli
puh. 050 543 4811 tai s-posti: ikonen.juha (at) dnainternet.net

C.O.W.S. yhdistyksen historiaa

Classic Old Western Society of Finland eli C.O.W.S. perustettiin vuoden 1999 toukokuun puolessa välissä Somerolla, jonne Ray Tulk oli kutsunut kymmenen innokasta Villin Lännen harrastajaa. Aiemmin oltiin todettu Suomessa olevan kasvavaa kiinnostusta Cowboy Action Shooting -ampumaharrastusta kohtaan, mutta täältä puuttuvan taho, joka organisoisi kyseistä toimintaa. Päätettiin itse kokoontua asian tiimoilta ja katsoa, mitä saataisiin aikaiseksi.

Alusta lähtien oli selvää, että perustettava yhdistys ei tulisi keskittymään pelkästään Cowboy-ammuntaan. Se toki tulisi näyttelemään merkittävää roolia yhdistyksen toiminnassa, mutta varsinainen toiminta-ajatus oli koota yhteen Villistä Lännestä tavalla tai toisella kiinnostuneita ihmisiä.

Jo perustamiskokouksessa oli läsnä laaja kirjo alan harrastajia. Ampujien lisäksi paikalla oli pikaveto- ja gunplay-harrastajia, asekeräilijöitä, ratsastajia, Western-tarvikkeiden myyjiä, ase- ja ampumatarvikekauppiaita, historian tutkijoita jne. Puheenjohtajaksi valittiin Ray Tulk ja varapuheenjohtajaksi Mad Dog Reno. Sihteerin tehtävän vastaanotti One Eye Willy. Yhdistyksen nimeksi valittiin Wild West Club of Finland, mutta koska pian selvisi, että sen niminen yhdistys oli jo olemassa, jouduttiin tilalle keksimään uusi nimi. Monien ehdotusten joukosta valittiin Classic Old Western Society of Finland, eikä vähiten sen nasevan lyhenteen “COWS” johdosta.

Perustamiskokouksessa määriteltiin puitteet, joiden sisällä yhdistys tulisi toimimaan. Tarkoituksena on edistää Villin Lännen historian ja aseiden tuntemusta sekä perinteisten Lännen aseiden keräily- ja ampumaharrastusta – myös jäljitelmäaseilla. Samoin yhdistyksen tarkoituksena on edistää perehtymistä Villin Lännen ajan vaatetukseen, musiikkiin, ruokakulttuuriin, ratsastukseen, intiaanikulttuuriin sekä tutkia suomalaisten siirtolaisten vaiheita suuressa Lännessä. Mitään tiukkoja aikarajoja ei asetettu, joskin yleisesti ajatellaan Villin Lännen ajallisesti sijoittuvan 1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin Yhdysvallat koki voimallisen laajenemisen mantereen länsiosaa kohti.

Täytyy silti todeta, että COWSista löytyy myös varhaisemman Pohjois-Amerikan harrastajia. Mukana on esimerkiksi piilukkoasein varustetuneita Mountain Man ja intiaaniharrastajia.

Toiminta alkuun

COWSin toiminnan alkuvaiheessa kesällä 1999 oli tärkeää levittää tietoa yhdistyksen olemassaolosta ja hankkia mukaan lisää jäseniä. Ase-lehti julkaisi artikkelin yhdistyksen perustamisesta ja esitteitä jaettiin ahkerasti, mutta eniten julkisuutta toi varmasti Ellivuoren Gun Show, jossa COWSilla oli näyttävä osasto ja jossa yhdistys järjesti kaksi pienimuotoista Villin Lännen esitystä, joissa ammuttiin lännenvaatteissa paukkupatruunoilla ilmapalloja, heiteltiin veistä, lassottiin ja paukuteltiin ruoskaa. Pienistä kommelluksista huolimatta palaute oli erittäin myönteistä sekä yleisön, että järjestäjien taholta.

Toinen kesän tai oikeastaan syksyn kohokohdista oli Suomen ensimmäinen Cowboy Action Shooting-kilpailu. Järjestäjäksi ehti ennen COWSia Lahden Silhouette & Practical Kerho ry.

Yhdistykseksi ja ampumaseuraksi

Toukokuun lopulla 2000, kevään vaihtuessa kesäksi koitti vuosituhannen ensimmäisten suomalaisten Cowboy-ammuntakilpailujen aika. Kaksipäiväiset kisat järjesti COWS yhdessä Action Shooting Clubin kanssa.

Heinäkuussa 2000 matkapuhelimet piippailivat ahkerasti, kun yhdistyksen sihteeri One Eye Willy ilmoitteli tekstiviesteillä hallituksen jäsenille COWSin hyväksymisestä rekisteröidyksi yhdistykseksi sekä lääninhallitukselta saadusta luvasta toimia ampumaseurana.

Nykypäivä

Lisätietoja viimeaikojen ja tulevista tapahtumista löydät etusivultamme. Parhaiten tieto tavoittaa sinut tietysti COWS:n Chroniclella joka postitetaan jäsenille, sekä näin sähköisessä muodossa . Lähde mukaan, meitä on jo yli 400!

Pohjois-Amerikan historiaa

Pohjois-Amerikan historiaa valkoisen miehen saapumisen jälkeen:

(Fort Laramie 1858)

*1492 Columbus saapuu Amerikkaan.
*1519 Cortes valloittaa nykyisen Meksikon alueen.
*1620 Englantilaiset asuttavat Plymouthin.
*1640 Suomalaissiirtolaisia asettuu Delaware joelle.
*n. 1650 Hevosten leviäminen tasangoille alkaa mahdollistaen tasankointiaanikulttuurin syntymisen.
*1658-> Ranskalaiset tutkimusmatkaajat avaavat lännen; Chouart, Radisson, Cavelier, la Salle, Tonti, Veniard, Verandrye, Mallet.

*1670 Hudson’s Bay Company perustetaan organisoimaan turkiskauppaa.

*1755 – 1763 French Indian War (Seven Years War).

*1756 Komanssisotien alku.

*1762 Ranska luovuttaa Missisippin lännenpuoleiset alueet Espanjalle.

*1764 Chouteua perustaa St Louisin kylän.

*1776 Itsenäisyysjulistus ja vapaussota (1775-83).

*1784 Venäläisiä muuttaa Alaskaan.

*1784 The North West Company aloittaa kamppailun turkiskaupan herruudesta Hudson’s Bay Companyn kanssa.

*1787 Yhdysvaltojen perustuslaki hyväksytään.

*1788 Amerikkalaiset käynnistävät turkiskaupan luoteisrannikolla.

*1793 MacKenzie; North West Companyn kauppias ylittää Pohjois-Amerikan mantereen.

*1795 Yhdysvaltain ja Espanjan välinen kauppayhteys luodaan San Lorenzon sopimuksella.

*1800 Espanja luovuttaa salassa Lousianan alueen Ranskalle.

*1803 Napoleon myy Lousianan yhdysvalloille; alueen tutkimus käynnistetään; Lewis ja Clark tutkimusmatkalla.

*1808 Uusia turkisyhtiöitä; American Fur Company 1808 ja Pacific Fur Company 1810.

*1812 Vuoden 1812 sota (1812-14) amerikkalaisten ja englantilaisten välillä.

*1818 Yhdysvaltojen ja Kanadan raja sovitaan.

*1819 Florida siirtyy Yhdysvalloille Espanjalta.

*n. 1820 Nallilukko yleistyy piilukon rinnalla.

*1820 Stephen Long tutkimusmatka Rocky Mountain -vuorille.

*1821 Meksikolaiset itsenäistyvät ja kauppayhteys (Santa Fe Trail) avataan.

*1822 W.A. Ashley käynnistää Free trapper -liikkeen kutsumalla yritteliäitä nuoria miehiä itsenäiseen turkispyyntiin

*1824 Jim Bridger löytää Salt Laken alueen luullen sitä Tyyneksi Valtamereksi.

*1826 Jedediah Smith johdattaa ensimmäiset amerikkalaiset maitse Kaliforniaan.

*1828 Yhdysvaltain ja Meksikon raja asetetaan.

*1830 Pre-emption Act mahdollistaa julkisten maiden lunastamisen; Jedediah Smith ja William Sublette johdattaa ensimmäisen vaunukaravaanin Tyynelle Valtamerelle; Joseph Smith perustaa Mormonikirkon; Indian Removal Act mahdollistaa intiaaniheimojen siirtämisen idästä.

*1831 Nez Perce intiaanit pyytävät luokseen lähetyssaarnaajaa ja käynnistävät näin saarnaajien liikkeen läntisten heimojen pariin.

*1832 George Catlin matkaa ylös Missouria dokumentoiden kohta katoavaa kulttuuria.

*1833 Prinssi Maximillian ja Karl Bodmer seuraa Catlinin jalanjälkiä. Samuel Colt kehittää revolverinsa.

*1834 Fort Laramie perustetaan North Platte joelle; Laramiesta muodostuu tasankojen valloituksen keskipiste.

*1835 Teksasin Vapaussota (1835-36). Seminole sota (1835-42) Floridassa.

*1836 Alamon taistelu. Samuel Colt patentoi revolverinsa.

*1838 Trail of Tears; Cherokeet siirretään länteen. Ensimmäinen Mormonisota Missourissa.

*1840 Viimeinen Rendezvous Green Riverillä päättää Turkispyynnin kulta-ajan.

*1841 John Bidwellin organisoimat vankkurikolonnat avaavat reitin Oregoniin ja Kaliforniaan.

*1842 J.C. Fremont johdattaa kartoitusryhmän Kalliovuorille. Dawson Massacre. Meksikolaiset hyökäävät San Antonioon.

*1843 Oregon Trail aukeaa johdattaen tuhansia läpi Kalliovuorten. Fremont julkaisee matkaraporttinsa, josta tulee Oregoniin matkaajien matkaopas.

*1845 Manifest Destiny; J.L. Sullivanin käsite julistaa kutsumuskohtalo-oppia erämaan valloittamiseksi presidentti J.K.Polkin pyrittyä liittämään Teksasin ja Kalifornian Yhdysvaltoihin.

*1846 Mexican War (1846-48) syttyy.

*1848 Kaliforniasta löydetään kultaa.

*1849 Forty-Niners; yli 80 000 miestä matkustaa Kaliforniaan kultakuumeen innoittamana.

*1851 Suurimmat tasankointiaaniheimot allekirjoittavat Fort Laramien sopimuksen.

*1854 Grattan Battle, yksittäisen lehmän teurastus johtaa ensimmäiseen suureen yhteenottoon Sioux intiaanien kanssa; samaan aikaan valkoisten matkustus ja suuret biisonimetsästysretket jakavat tasankojen suuret biisonilaumat pohjoiseen- ja eteläiseen laumaan.

*1855 Ash Hollow; Brule Sioux kylä tuhotaan täysin kostoksi Grattanin taistelusta.

*1856 A.E.Burnside kehittää takaa ladattavan kiväärin.

*1857 Utah War (1857-58); Yhdysvallat ja Utahin Mormonit taistelevat alueen hallinnasta.

*1859 Coloradon Kultakuume; yli 2,5 miljoonaa maahanmuuttajaa saapuu, joukossa 66 000 kiinalaista.

*1860 Pony Express luo postiverkoston rajaseuduille. Navajo War (1860-64); Navajo intiaanit kukistetaan Kit Carsonin johdolla ja siirretään reservaattiin (the Long Walk). Spencer-karbiini käynnistää useastilaukeavien aseiden aikakauden.

*1861 Civil War (1861-65), Pohjois- ja Etelävaltioiden välillä syttyy sisällissota. Lennätin yhdistää koko valtion. Apassisodat (1861-1886).

*1862 Sioux Uprising (1862-64); Santee Sioux intiaanit nousevat kapinaan; intiaanipelko leviää kulovalkean tavoin pohjoisille tasankoille. Homestead Act -asetuksella taataan kaikille kansalaisille mahdollisuus lunastaa 160 eekkeriä asuttamatonta maata. Gatling konekiväärit ja Henry kiväärit tulevat markkinoille

*1863 Gettysburgin taistelu; Quantrill-sissijoukot terrorisoivat Kansasissa.

*1864 Sand Creek; Kenraali Chivington tuhoaa Cheyenne intiaanien kylän Coloradossa. Killdeer Mountain; Kenraali A. Sully tuhoaa Sioux kylän North Dakotassa.

*1865 Powder River Expedition; Kenraali P. Conner käy joukon yhteenottoja Sioux, Cheyenne ja Arapaho heimojen kanssa; joukko rauhansopimuksia allekirjoitettiin, mutta ilman suurempaa vaikutusta.

*1866 Red Clouds War (1866-1668); Carringtonin joukot rakentavat kolme linnoitusta Mustille Vuorille vain tullakseen lähes piiritetyiksi niihin. Fetterman taistelu; Sioux, Cheyenne ja Arapaho intiaanit Punaisen pilven johdolla tuhoavat kaikki Fetterman 80 sotilasta. Dynamiitti keksitään. Quantrill -sissit Jesse ja Frank James käynnistävät suuren pankkiryöstösarjan Missourissa. Ensimmäinen iso karja-ajo Teksasista New Mexicoon. Civil Rights Bill säätää kaikille Yhdysvalloissa syntyneille henkilöille (pois lukien intiaanit) yhtenäiset oikeudet.

*1867 Yhdysvallat ostaa Alaskan Venäjältä. Ensimmäinen iso karja-ajo Teksasista Kansasiin Chisholm-reittiä. Medicine Lodge Treaty; Yhdysvallat solmii merkittävän sopimuksen eteläisten tasankointiaanien kanssa. Mustilla vuorilla käydään Wagon Box Fight ja Hayfield Fight, joissa intaanien suurhyökkäykset pysäytetään hyvin pienellä hyvin aseistautuneilla joukolla. Bear Butte Council; yli 6000 Sioux, Cheyenne ja Arapaho intiaania päättää yhteisestä vastarinnasta. Piikkilanka keksitään.

*1868 Punaisen pilven sota päättyy Fort Laramien 1868 sopimukseen jossa intiaaneille luovutetaan koko Mustien Vuorten alue ja siellä sijaitsevat linnoitukset hyljätään. Custer tuhoaa Cheyenne kylän Washitassa, Oklahomassa. Kalifornian intiaanit hävitetään lopullisesti.

*1869 Rautatieverkko yhdistää mantereen poikittain.

*1870 Marias massacre; Majuri E. Bakerin johdolla tuhotaan rauhaisa Piegan Mustajalkaintiaanien kylä Montanassa. Massiivinen biisoninmetsästyskausi alkaa rautatien leviämisen yhteydessä.

*1871 Camp Grant; yli 100 Apassia tapetetaan. Kenraali Crook käynnistää kampanjan Apasseja vastaan. Cochise antautuu. Ensimmäinen panosrevolveri.

*1872 Modoc War (1872-73); Modoc-intiaani Captain Jackin johdolla nousee vastarintaan. Buffalo Bill Cody aloittaa teatteriuransa.

*1873 The Panic of 1873; suuri talousromahdys ajaa Yhdysvallat yli viisi vuotta kestävään pahaan lamaan. Susimetsästäjät tuhoavat Assiniboine-intiaanien kylän Kandassa. Winchester ja Colt Peacemaker tulevat markkinoille.

*1874 Custer löytää Mustilta vuorilta kultaa. Apassit sijoitetaan San Carlosin reservattiin, josta he kuitenkin pakenevat Geronimon johdolla.

*1875 Kultaryntäys Mustille Vuorille; Deadwood perustetaan. The Lakota War (1875-77).

*1876 Kenraalit Crook, Terry ja Gibbon pyrkivät saartamaan intiaanit pohjoisilla tasankoilla; Crook tuhoaa Sioux ja Cheyenne kylän Powder-joella mutta kärsii tappion Rosebudissa (Battle of Rosebud). Kenraali Custer kohtaa kohtalonsa Little Big Horn -joella. Battle of Slim Buttes; American Horse kuolee.

*1877 Crazy Horsen kylä tuhotaan (Battle of Wolf Mountain) ja hän antautuu; hänet tapetaan Fort Robinsonissa. Osa Sioux ja Cheyenne -intiaaneista allekirjoittaa uuden sopimuksen, mutta Istuva Härkä pakenee Hunpapa Sioux -intiaaneineen Kanadaan. Nez Perce War; Chief Joseph käy neljän kuukauden ajan sotaa yhdysvaltoja vastaan. John Wesley Hardin vangitaan. Ensimmäinen kaksitoiminen revolveri.

*1881 Istuva Härkä palaa Kanadasta ja antautuu Alfred Terrylle. Viimeinen suuri karjanajo päätyy Dodge Cityyn. Erityisen kylmä talvi Montanassa; karjankasvatus pulassa. Billy The Kid päättyy oikeuteen. Tombstonessa käydään O.K. Corral taistelu Wyatt Earphin ja Clantonin klaanin välillä. Crow Dog tappaa Spotted Tailin. Gerominos Resistance (1881-1886); 24 apassia taistelee 5 vuoden ajan 5000 sotilasta vastaan.

*1882 Jesse James ammutaan.

*1883 Ensimmäinen Buffalo Bill Show. Viimeinen suuri biisoneiden teurastus. Biisonilaumat ovat kadonneet.

*1886 Geronimo antautuu. Kuivuus lopettaa vapaan karjanlaiduntamisen; Cowboy-aika päättyy.

Periootiasu ilman periootilaseja, onko se sopivaa?

Ajanmukaisten silmälasien hankinta voi tuntua vaikealta, mutta jos sopivia laseja ei tule antiikkitorilta vastaan, nykyään on myös saatavilla uustuotantona kaikennäköisiä silmälasisankoja kaikille historiallisille aikakausille.

Sight and Hearing, How Preserved, and How Lost, by J. Henry Clark, Scribner, 1856

Mutta millaiset ovat 1800-luvulle oikean näköiset historialliset lasit?

Lue kaikki Single Action Shooting Society:n The Cowboy Chronicle -lehdessä julkaistusta artikkelista, joka löytyy pdf-tiedostona Historic Eyeware Company:n aihetta käsittelevältä sivulta.

History on Your Face – Common Spectacle Styles Before, During and After the Civil War, 1835 – 1870

The human eye is far from being a perfect optical organ. The most commonly used correction of vision problems are mounted lenses – eyeglasses – not only at present, but also during the last few centuries. During the 18th and 19th centuries English-speaking populations universally called these contrivances “spectacles”. The term “spectacles” specifically refers to eyeglass frames that have side pieces, or temples, to hold the glasses to the eyes. This article provides accurate information about spectacles styles available during the 1835 through 1870 period.

artikkelilinkki
Ophthalmic Surgery and Treatment: with Advise on the Use and Abuse of Spectacles, John Phillips, Chicago, 1869

Jos artikkeli ei yllä olevasta linkistä löydy, löydät sen myös tästä.

Buckskinners

Mokkasiinin verhoama jalka etsii tukevaa sijaa muhkuraiselta maalta, kiväärin tukki painuu poskelle pitkän, kahdeksankulmaisen kiväärinpiipun hakeutuessa kohti maalia. Iskuri liikahtaa, kipinä, leimahdus ja laukauksen räsähdys lähettävät pyöreän lyijynpalan radalleen mahtavan valkoisen savupilven saattelemana. Kohde heilahtaa raivoisasti ketjujensa varassa, kun kuula osuu 75 metrin päässä alamäessä olevaan gongiin.

Tartut vyötärölläsi olevaan tomahawkiin ja heität sen viiden metrin päässä olevaan “viholliseen” joka on tuo pystyyn nostettu puutukki. Ja jos niin onnettomasti kävi että heitätkin taistelun tuoksinassa ohitse niin tartut isoon veitseesi ja käyt raivoisasti lopettamassa vihollisen aikeet. Selvisit hengissä tällä kertaa mutta taistelu ei ole vielä ohi.

COWSin Buckskinnerit ovat liikkeellä, mikä tarkoittaa vanhan ajan metsästäjä- ja uudisraivaajahengen mukaista leirielämää, vaeltelua ja kisailua, jossa pääpaino on alkuperäisen tyyppisillä suustaladattavilla mustaruuti-aseilla ja tietenkin asiaankuuluvilla, historiallisten esikuvien mukaisilla, peuranpukin nahasta valmistetuilla asuilla.

Henkilögalleria on laaja sillä on metsästäjiä, metsä- ja tasankointiaaneja, sotilashenkilöitä, uudisraivaajia, vapaustaistelijoita, somia kaupunkilaisneitojakin. Gome and join us…..eli liity joukkoomme!

Buckskinners-jaoston vetäjä kaudella 2019:

Bowman

Muutamia mielenkiintoisia linkkejä kuvagallerioihin:

Buckskinners-Winter Trek Läykkä, talvi 2009

Buckskinners-syysvaellus Läykkä, syksy 2008

Leirit ja elävöitykset

Yhdistys järjestää Amerikan historiaan sijoittuvia rendezvous-leirejä sekä erilaisia vaelluksia ym. elävöityksiä. Ruotsinpyhtäällä Bluegrass-festivaalin yhteydessä pidetään Rootsinpyhtää Rendezvous, Läyliäisissä Läykän Rende, sekä Vampulassa Snake Valley Airsoft Rendezvous, eli Horna.

Rendevouz-leiri elokuvasta Mountain Men

Rendezvous-perinne on 1800-luvun alkupuoliskolla turkispyytäjien pitämä vuosittainen kokoontuminen, johon saavuttiin myymään talven aikana pyydetyt turkikset. Leiri syntyi yleensä jonkun Trading Postin eli kauppa-aseman ympärille ja saattoi kestää joitakin viikkoja. Leirin jälkeen turkispyytäjät palasivat kukin tahoilleen seuraavaksi vuodeksi, kunnes kokoontuivat jälleen seuraavana keväänä. Viimeinen suuri Rendezvous pidettiin 1840, johon turkispyynnin kulta-ajan lasketaan päättyneen.

Rendevouz-leiri elokuvasta Mountain Men

Leirit ovat historian harrastajien yksityistilaisuuksia, joihin yleisöllä on mahdollisuus tutustua ohjatusti Bluegrass-festivaalipäivänä klo 14-18 välisenä aikana.

Leirin ajankohta määräytyy vuosittain koulujen päättymisen mukaan. Koulut päättyvät viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Leiri alkaa saman viikon viikonloppuna. Leirin Show Day, eli yleisöpäivä pidetään viikon 23 lauantaina Bluegrass-festivaalin yhteydessä. Leiri päättyy viikon 23 lopussa.

Boys making good trade. Kuva: Rendezvous Photographer Esaias Passman

Muutamia valokuvia eri vaelluksista ja elävöityksistä:

Talvivaellus Läyliäisissä cows.fi/wintertrek-09

Sadonkorjuujuhla Amerikan malliin vuonna 1638 cows.fi/nya-sverige-1638 

Syysvaellus Läyliäisissä cows.fi/autumntrek-08

Leirien sivuja vuosien varrelta:

Ensimmäinen Rootsinpyhtään Rendezvous vuonna 2005

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2018

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2017

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2016

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2015

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2014

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2013

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2012

http://rootsinpyhtaa.fi/rende2011

cows.fi/layliainen-09

Vanhemmat sivut eivät ole nähtävillä

www.rootsinpyhtaa.fi/olfrontier/

cows-finland.net/roundup/ sekä www.rootsinpyhtaa.fi/2007/

www.rootsinpyhtaa.fi/rende2008/

www.rootsinpyhtaa.fi/2009

www.rootsinpyhtaa.fi/2010

US Civil War ja Unionin tarkka-ampujat “Berdan’s SharpShooters”

Hiram Berdan

Amerikan sisällisodassa molemmilla osapuolilla oli käytössään tarkka-ampujajoukkoja. Pohjoisvaltioilla oli kaksi rykmenttiä, joista toisen rykmentin E-komppanian vaiheet ylöskirjoitti 1st Lieutenant William H. Humprey vuosilta 1861 – 1862.

Joukko-osaston nimi kokonaisuudessaan oli: Augur’s Brigade, King’s 1st Division, McDowell’s 1st Army Corps, Army of the Potomac, 2nd Regiment and Company E

United States Sharpshooters
Toinen Rykmentti
William H. Humprey
First Lieutenant, E-komppania

Vuodet 1861 – 1862

Irvin McDowell

Toinen Vermontilainen tarkka-ampujakomppania, E-komppania, värvättiin Homer R. Stoughtonin toimesta. Värväys tapahtui West Randolphissa, Vermontissa. Ennen kuin yksikään mies voitiin hyväksyä, täytyi hänen läpäistä ampumakoe. Hyväksyttyyn tulokseen piti ampua kymmenen osumaa sadan jaardin matkalta viiden tuuman ympyrään. Ammunta suoritettiin 1859 Sharps-paperipatruunakiväärillä ampuen laukaukset mahdollisimman nopeasti.

Homer R. Stoughton

Marraskuun 1. päivään 1861 mennessä sata upseeria ja miehistöön kuuluvaa oli koottu palvelukseen US joukkoihin. Upseereiksi tulivat Capt. Homer R. Stoughton, 1st Lietenant Frederick Spaulding ja 2nd Lietenant Henry M. Hall.

Marraskuun 21. komppania siirtyi Vermontista Washingtoniin, jossa se liittyi meidän rykmenttiimme ja nimeksi annettiin E-komppania, Toinen rykmentti, US Sharpshooters.

Henry A.V. Post

Leirimme oli koulutusleiri. Olimme siellä vuoden 1862 tammikuulle. Tuolloin palkkamme maksun suoritti ensi kertaa majuri Old, joka kääntyi komentajamme, eversti H.A.V. Postin puoleen ja sanoi: “Eversti, teillä on yksi asia, josta voitte olla ylpeä: teillä on rykmentti, jossa on lähes 800 miestä, ja jokainen mies on itse lukenut ja allekirjoittanut palkkakuittinsa. En usko, että tällaista on aiemmin tapahtunut maailman sotahistoriassa.”

Maaliskuun 18, 1862, me ylitimme Potomac joen Long Bridgen kohdalla Virginiassa ja liityimme Major-General McDowellin joukkoihin, jossa olimme 1. pataljoonassa, 1. divisioonassa ja 1. armeijakunnassa.

Long Bridge yli Potomac-joen

Huhtikuun 18. aloitimme marssin kohti Falmouthia, jonne saavuimme 19. päivän aamuna. Tuolloin E-komppania järjestyi asemiin valmistautuen ottamaan yhteen vihollisen kanssa ja ampui ensimmäiset laukaukset kapinallisjoukkoja kohti.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä olimme marssimassa kohti Richmondia, mutta meidät komennettiin Shenandoah Valleyhin. Jouduimme taisteluihin Mannassas Junctionissa. Salemin lähellä meitä kohtasi onnettomuus: 18 miestä oli haavoittunut ja osa heistä vakavasti. Sitten saimme käskyn palata Falmouthiin ja siellä meitä oli odottamassa lasti kaivattuja Sharps paperipatruunakivääreitä.

Rappahannock

Heinäkuun 26. joukkomme teki tiedustelun Orange Court Houseen. Kahakoimme kahteen otteeseen kapinallisten kanssa Thorntonissa, Virginiassa. 8. elokuuta marssimme Slaughters Mountainiin. Siellä ajoimme vihollisen Rapidan joen taakse. 18. elokuuta turvasimme selustan Major-General Pope:n joukkojen Rappahannock joen ylitykselle.

21.–23. elokuuta kahakoimme pitkin joen penkkaa.

Elokuun 26. päivä etenimme nopeasti hyökäten Warrentonin kautta Bull Runiin, Jacksonin rebeleitten selustaan. Tuolloin saimme suuren määrän jälkijoukoista vangeiksi.

Elokuun 28. olimme taistelussa Gainsvillessa.

29.–30. elokuuta oli toinen Bull Runin taistelu. Tuolloin 29. elokuuta komppania menetti ensimmäisen miehen kaatuneena rintamalla.

Ponttoonisilta Bull Runissa

Syyskuun 1. päivänä olimme linjassa Chantillyssa. syyskuuta ylitimme Potomac joen Long Bridgen kohdalta matkalla Antietamiin.

Syyskuun 8. ylitimme Potomac joen Long Bridgen kohdalta matkalla Antietamiin.

Syyskuun 14. hyökkäsimme South Mountainin yli ja kaappasimme kaksi haupitsia ja saimme useita vankeja. Pensaikon takana laskimme makaavan 27 rebeliä kaatuneina. He olivat kuuluneet 37. North Carolinan rykmenttiin.

Syyskuun 15. ja 16. saavutimme harhailevia jälkijoukkoja, jotka vangitsimme.

Bridge over Antietam Creek

Syyskuun 17. saavuimme historiallisille Antietamin maissikentille ja autoimme täyttämään kuuluisan “verisen kujan”, Bloody Lanen. Se maksoi meille yhden kaatuneen ja kymmenen haavoittunutta. Kapteenimme ja neljä miestä joutuivat pois palveluksesta. Jäimme leiriin, koska meillä ei ollut tarpeeksi miehistöä palveluksessa, jotta olisimme kyenneet toimintaan.

Antietam, Bloody Lane 2004

Lokakuun 1. päivänä meillä oli kolmetoista taistelukuntoista miestä E-komppaniassa.

Lokakuun 17. meihin liittyi kolmekymmentä värväytynyttä ja kun samalla palasi palvelukseen jonkun verran aiemmin lievästi haavoittuneita ja sairastuneita, olimme jälleen täysilukuinen komppania.

SharpShooter

Lokakuun 30. ylitimme Potomac joen Harpers Ferry’ssa.

Marraskuun 15. olimme leirissä lähellä Stonemans Switch’ia.

Etelän asemat Fredericksburgissa

Joulukuun 12. ylitimme Rappahannockin matkalla Fredericksburgin taistelukentälle, jossa kaappasimme ratsuväen postipartion, sekä miehet, että hevoset. Itse menetimme yhden haavoittuneena.

Joulukuun 20. F. D. Sweetser ylennettiin kapteeniksi, S.F Northin sotilasarvoksi tuli 1st Lieutenant ja John F. Law on nyt 2nd Lieutenant.

Joulukuun 30. päivä liityimme SharpShootersien ensimmäiseen rykmenttiin, eversti Berdanin alaisuuteen.

1862 oli ollut kova vuosi E-komppanialle. Meillä oli ollut joukoissamme 145 upseeria ja miehistöön kuuluvaa. Kaksi kaatui taisteluissa, viisi kuoli tauteihin, 43 vapautettiin palveluksesta haavoittuneina ja vammautuneina, kuusi katosi, kolme siirrettiin Invalid Corps-joukkoihin ja yksi ylennettiin pois komppaniasta. 61 miestä oli mennyt, jättäen 48 upseeria ja miehistön jäsentä muodostamaan uuden komppanian perustan.

Sotapäiväkirjoille jatkoa tulossa, seuraavana vuosi 1863

Vapaasti suomentanut 1st Lieutenant William H. Humpreyn muistiinpanoista

Oscar McKenzie

C.O.W.S #188